OVER

IBI² streeft naar duurzaamheid en een circulaire economie, met de Blauwe Economie als basis. De basis van Blue Economy is holistisch systeemdenken, waarin het geheel en de verbanden net zo belangrijk zijn als de afzonderlijke deeltjes. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten toe te passen komt Blue Economy met technologische oplossingen, regionaal versterkende economische principes en nieuwe business modellen.

Dit betekent dat wij afval zien als een grondstof voor nieuwe producten.  Elk onderdeel van elk product dient opnieuw bruikbaar of biologish afbreekbaar te zijn. Door technische innovaties te koppelen aan ons ecosysteem zijn wij in staat om afvalstromen te reduceren en hiermee een nieuw industriebeleid te realiseren.

CONTACT

IBI²
Kazernestraat 19
5928 NL VENLO
+31 (0)77 352 32 85
design@ibi2.nl
www.ibi2.nl